Vulnerabilitat dels perímetres de protecció prioritària (PPP) de les muntanyes d’Ordal (B6) i el Garraf (B7) al foc forestal. Identificació de les oportunitats d’extinció. (VIII Trobada d'Estudiosos del Garraf i d'Olèrdola.)

By Helena on

VIII Trobada d'Estudiosos del Garraf i d'Olèrdola. Article pg 86. Vulnerabilitat dels perímetres de protecció prioritària (PPP) de les muntanyes d’Ordal (B6) i el Garraf (B7) al foc forestal. Identificació de les oportunitats d’extinció. Helena Ballart, Jordi Pagès i Guillem Canaleta  (Tècnics de la Fundació Pau Costa)

Els perímetres de protecció prioritària de les muntanyes d’Ordal i del Garraf han sofert nombrosos incendis forestals durant les darreres dècades. A causa del risc d’incendi que presenten aquests dos massissos es decideix estudiar la vulnerabilitat i les zones estratègiques de gestió. S’han determinat els incendis tipus que afecten la zona, la seva zona homogènia de règim, risc, polígons de contenció d’incendis i finalment els punts estratègics de gestió. S’ha pogut constatar com els massissos es troben en una zona amb molt risc d’incendi, on la major part de la superfície cremada des de que hi ha registres ha estat per incendis de convecció amb vent, vent amb relleu o desconeguts. Per aquest motiu, i per evitar grans incendis forestals, es proposa gestionar els boscos a zones estratègiques de l’àrea d’estudi.

Login or register to download this file
Portada Llibre