GRAM (Grup de Recerca Ambiental Mediterrània)

Admin: Xavier Úbeda

El Grup de Recerca Ambiental Mediterrània (GRAM) va néixer l’any 1992 i va ser un dels primers grups de recerca reconeguts formalment dins l’àmbit de la Geografia. Aquest reconeixement el vam mantenir durant els primers deu anys d’existència, però, posteriorment, una davallada en el nombre de membres actius va comportar haver de posar entre parèntesi aquell reconeixement. Com a conseqüència, el grup va haver de ser repensat i reestructurat, sobre la base d’incorporar nous membres i idear una estratègia per a planificar accions de futur i proposar i aconseguir nous projectes de recerca. D’aquesta manera vam poder postular-nos novament com a grup de recerca i vam aconseguir el reconeixement com a grup emergent (2009SGR1515) per al període 2009-2013. Seguint en la mateixa línia vam obtenir a continuació, i per al període 2014-2016, el reconeixement com a grup consolidat (2014SGR825). Un reconeixement que, en la darrera convocatòria, hem pogut revalidar (2017SGR1344) per al període 2017 que comença el 2017 i que, en principi, s’acaba a finals de 2019.

L’eix vertebrador de les diverses línies temàtiques del GRAM és el concepte de PAISATGE, com un totalitzador geogràfic i històric. Es tracta d’un concepte genuïnament integrador, que ens permet connectar els fets físics amb els factors humans i socials. Una connexió que establim a través del medi, essencialment de l’entorn físic dins el qual es desenvolupen els processos biològics (també la vida humana), i des del territori, fixant l’atenció en la realitat humana i social, dins la qual, l’entorn físic i natural hi juga un paper fonamental. Canvia, doncs, el punt de vista de la recerca; però no canvia, en absolut, ni l’objecte d’estudi ni la voluntat d’arribar a conèixer-lo amb la màxima precisió i rigor possibles, tant en l’estudi teòric com en la recerca aplicada.

Community Discussions

Community Documents

Community Events

Members