Guia pràctica de jardineria adaptada a la prevenció d’incendis forestals

By Pau Costa Foundation on

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Diputació de Girona

BOMBERS de Catalunya

Medi XXI

L’evolució dels assentaments humans de mitjan segle XX ençà ha generat un escenari molt particular pel que fa a la gestió d’emergències per incendi forestal. La pèrdua de sòl agrícola en producció i la desvaloració de productes forestals causada per un canvi social profund basat en una desruralització generalitzada deriven en un contacte directe més freqüent entre les zones urbanitzades del món rural i les masses forestals confrontants. Aquesta manca de discontinuïtat barreja zones habitades, zones agrícoles abandonades i zones amb vegetació forestal, que generen territoris complexos i que són molt vulnerables a patir danys per incendi forestal, atès que a més de formar-se una continuïtat de material combustible, s’entremesclen un seguit d’infraestructures que doten d’habitabilitat aquestes zones (línies elèctriques, antenes de comunicació, dipòsits de combustible, etc.), i no fan més que afegir complexitat i variabilitat a la situació. Aquestes zones de contacte entre el marge urbanitzat del món rural i la massa forestal adjacent reben el nom de interfície urbano-forestal (en endavant IUF), i n’hi ha de diversos tipus, des d’habitatges o edificacions aïllades en la massa forestal, fins a urbanitzacions que hi estan en contacte

Login or register to download this file