Pinedes de pi blanc - Tipologies i models de gestió

By Pau Costa Foundation on

Aquesta fitxa tècnica ha estat elaborada en el marc del projecte de cooperació europea SYLVAMED (www.sylvamed.eu) com a eina de suport per a l’execució de les accions contemplades a la prova pilot “boscos i aigua” pel que fa a l’aplicació de models silvícoles eficients en l’ús de l’aigua.

Login or register to download this file