Poden les infraestructures de prevenció ser efectives per protegir els nuclis urbans que es trobe dins el medi natural dels incendis forestals potencials

By Sergi Fontseca Riera on

PODEN LES INFRASTRUCTURES DE PREVENCIÓ SER EFECTIVES PER PROTEGIR ELS NUCLIS URBANS QUE ES TROBEN DINS EL MEDI NATURAL DELS INCENDIS FORESTALS POTENCIALS?
QUINA HA DE SER LA GOVERNANÇA DEL PAISATGE PER ACONSEGUIR FER EFICIENT LA PROTECCIÓ AMB EL RISC D’INCENDIS FORESTALS EN UN MARC DE CANVI AMBIENTAL GLOBAL?

ESTUDI DE CAS APLICAT A LA SELVA LITORAL

Autor: Sergi Fontseca Riera

Universitat Autònoma de Barcelona

Treball final de Grau - Geografia

Login or register to download this file