Resultats del projecte ESCAT

By Pau Costa Foundation on

TES Els resultats del projecte ESCAT (Generació d’escenaris climàtics amb alta resolució a Catalunya) constaten un clar augment de la temperatura arreu i una disminució de la precipitació al Pirineu Occidental per als propers 40 anys.

Login or register to download this file