Tempestes de vent: anàlisi de l’episodi de vent del 9 de desembre de 2014

By Pau Costa Foundation on

A Europa, milers d’hectàrees de bosc cada pocs anys es veuen afectades per episodis de tempestes que donen lloc a rafegues de vent de gran intensitat. L’impacte d’aquestes sobre les masses forestals actuals, provoca grans pèrdues econòmiques degut al gran número de peus afectats. Els costos de l’extracció d’aquesta fusta són molt elevats, fet que implica que en moltes ocasions es deixa directament aquesta fusta al bosc, amb els riscos que això comporta. En aquest text es fa una anàlisi de la ventada que va afectar la comarca del Vallès el passat desembre de 2014 i es presenta una revisió bibliogràfica dels factors de vulnerabilitat de les masses i possibles accions que es poden dur a terme a nivell de gestió per augmentar-ne la resiliència.

Login or register to download this file