Tractaments silvícoles en regenerats naturals de pi blanc per a la prevenció d’incendis forestals i la producció

By Pau Costa Foundation on

El moment i tipus de la primera intervenció sobre regenerats naturals de pi blanc (Pinus halepensis) són aspectes fonamentals que determinen el desenvolupament i producció posterior de la massa i la seva estructura en relació amb el foc forestal. En aquesta jornada es revisen les opcions de gestió dels regenerats naturals de pi blanc. Es descriuen els tractaments silvícoles realitzats en 3 zones dins el PPP de la Serra de Llaberia i les Muntanyes de Tivissa i Vandellós, concretament per part de l’administració, les ADF’s i el Consorci de la Serra de Llaberia. En dues Àrees Estratègiques (Coll d’Aumet i Camí de Gavadà), els tractaments s’han realitzat amb mitjans mecànics convencionals. La relació entre la inversió realitzada i la superfície potencial de l’incendi que s’evita, mostra un cost de 2,72 €/ha per al Coll d’Aumet i de 13,49 €/ha per al Camí de Gavadà. Quan el regenerat ha assolit suficient dimensió (cas del Camí de Gavadà), és factible l’aprofitament per biomassa. Es comenta l’estructura forestal a la qual s‘ha portat la massa, i els resultats econòmics d’aquests tractaments. Finalment, al Coll de la Mafla-Montalt, s’ha realitzat una crema de gestió. S’observen els efectes d’aquesta gestió sobre el regenerat i les possibles diferències amb els tractaments mecànics.

Login or register to download this file