Vulnerabilitat dels perímetres de protecció prioritària (PPP) de les muntanyes d’Ordal (B6) i el Garraf (B7) al foc forestal. Identificació de les oportunitats d’extinció

By Pau Costa Foundation on

Vulnerabilitat dels perímetres de protecció prioritària (PPP) de les muntanyes d’Ordal (B6) i el Garraf (B7) al foc forestal. Identificació de les oportunitats d’extinció

Helena Ballart1 , Jordi Pagès1 i Guillem Canaleta1 1 Tècnics de la Fundació Pau Costa 

 

Resum:

Els perímetres de protecció prioritària de les muntanyes d’Ordal i del Garraf han sofert nombrosos incendis forestals durant les darreres dècades. A causa del risc d’incendi que presenten aquests dos massissos es decideix estudiar la vulnerabilitat i les zones estratègiques de gestió. S’han determinat els incendis tipus que afecten la zona, la seva zona homogènia de règim, risc, polígons de contenció d’incendis i finalment els punts estratègics de gestió. S’ha pogut constatar com els massissos es troben en una zona amb molt risc d’incendi, on la major part de la superfície cremada des de que hi ha registres ha estat per incendis de convecció amb vent, vent amb relleu o desconeguts. Per aquest motiu, i per evitar grans incendis forestals, es proposa gestionar els boscos a zones estratègiques de l’àrea d’estudi. Paraules clau Gestió forestal, prevenció d’incendis, punts estratègics de gestió d’incendis

 

Resumen:

Vulnerabilidad de los perímetros de protección prioritaria (PPP) de las montañas de Ordal (B6) y el Garraf (B7) al fuego forestal. Identificación de las oportunidades de extinción Los perímetros de protección prioritaria de las montañas de Ordal i del Garraf han sufrido varios incendios forestales durante las últimas décadas. Debido al riesgo de incendio, se decide estudiar la vulnerabilidad y las zonas estratégicas de gestión. Se ha determinado el incendio tipo que afecta la zona, su zona homogénea de régimen, riesgo, polígonos de contención de incendios y finalmente los puntos estratégicos de gestión. Se ha podido ver cómo estas montañas se encuentran en una zona con mucho riesgo de incendio, dónde la mayor parte de la superficie quemada des de que hay registros ha sido por incendios de convección con viento, viento con relieve o desconocidos. Por este motivo, y para evitar grandes incendios forestales, se propone gestionar los bosques en zonas estratégicas del área de estudio. Palabras clave Gestión forestal, prevención de incendios, puntos estratégicos de gestión.

 

Abstract:

Vulnerability to forest fire of the High-Priority Protected Perimeters (PPP) of the Ordal (B6) and Garraf (B7) mountains. Identifying opportunities for fire suppression The high-priority protection perimeters of the Ordal and Garraf mountains have endured a number of forest fires in recent decades. Due to the fire risk, a decision was made to study its vulnerability and the strategic management areas. The forest fire types that typically affect the area, its homogeneous fire regime zone, risk, fire containment sectors and finally the strategic management points were determined. It was found that these mountains are located in a high fire risk zone, much of its surface area having been destroyed by fires which, as shown by historical records, have mainly been wind-driven convective fires, topographic wind-driven fires or unknown fire types. For this reason, and to prevent large forest fires, the management of forests according to strategic zones in the area of study is proposed. Key words Forest management, forest fire prevention, strategic management points

Login or register to download this file