El sistema “Cocoon”: aplicació en plantacions agrícoles de secà

By Marcel_Guarque

13 December 2019
Wildfires and climate change / Incendios Forestales y Cambio Climático

El canvi climàtic està disminuint la disponibilitat d’aigua a Catalunya i afectant al sector agrícola, que progressivament troba més dificultats per fer plantacions de secà viables. LandLifeCompany és una empresa que ha desenvolupat el sistema “Cocoon”, un dispositiu que augmenta la supervivència dels plançons durant el primer eixut estival. Aquesta metodologia, de baix cost i sense efectes nocius per al medi ambient, ha sigut implantada en nombrosos països del món, amb un èxit notable. A la finca de Can Moragues s’ha creat un itinerari demostratiu que ensenyarà de forma visual i didàctica els beneficis de la metodologia “Cocoon”, mostrant en un recorregut de menys d’un quilòmetre de llargada tres plantacions: alzines, oliveres i freixes, a més d’alguns arbres fruiters. En aquesta jornada s’aprofundirà en les aplicacions agrícoles d’aquesta tecnologia, avaluant els precedents, i les avantatges i limitacions per la plantació de cultius llenyosos, a més de fer pràctiques de plantació amb oliveres i arbres fruiters. Aquesta jornada forma part de l’activitat de demostració “El sistema “Cocoon”: ecotecnologia al servei de la restauració ecològica i l’agricultura a la conca mediterrània”, operació 01.02.01 del PDR de Catalunya 2014-2020.

Climate change and wildfire risk