Gestió de riscos naturals i canvi climàtic: estat de la qüestió i reptes de futur

By Núria Prat

29 November 2018
Sustainable Forest Management

L’acte vol debatre els reptes actuals i futurs de la gestió dels riscos naturals des de la perspectiva de la seva avaluació, planificació i governança en un context de canvi climàtic. La jornada servirà per presentar els resultats del projecte europeu Net Risk Work; Networking for the European Forest Risk Facility Initiative.
La jornada va adreçada a gestors del territori, d’ens locals, divulgadors i comunicadors i en conjunt a les persones i professionals interessades en la gestió dels espais forestals i riscos naturals.

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’Àrea de Formació del CTFC (Tel.: 973 481 644 – A/e: formacio@ctfc.cat)

Fuel management (biomass, SFM, mosaic landscape)
Perception, culture of risk and communication
Risk governance