JORNADA TÈCNICA EN LÍNIA: LES CREMES PRESCRITES COM EINA DE GESTIÓ FORESTAL

By Pau Costa Foundation

25 September 2020

El proper divendres, 25 de setembre, s’impartirà en línia una jornada tècnica sobre Les cremes prescrites com eina de gestió forestal – Comparació i seguiment de diferents tipus d´actuacions en boscos de pinassa, en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica del DARP.

L’ús de les cremes prescrites com a eina de gestió forestal és habitual en altres parts del món, que fan servir des de mitjans del segle XX. A Europa també ha estat comú l´ús del foc en la gestió d’espais forestals oberts amb l’objectiu, sobretot, de millora de pastures. En canvi, l’ús del foc com a tractament silvícola en masses arbrades és encara incipient i és, precisament, Catalunya un dels territoris que més experiència acumula.

Es mostraran els estudis de seguiment que es duen a terme des de fa anys i que permeten comparar i discutir la resposta de la vegetació a tractaments tradicionals (aclarides i estassades) versus l’ús de les cremes prescrites.

Aquesta jornada forma part de l’activitat de demostració “Tractaments per a la prevenció d´incendis forestals: transferència de resultats a partir de parcel·les experimentals-demostratives i simulació del foc.”, operació 01.02.01 del PDR de Catalunya 2014- 2020.Agraïments al Projecte ForRes (RTI2018-098778-B-I00) del MICINN.

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de RuralCat: ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

Per a més informació podeu contactar amb el CTFC: Sra. Rut Domènech (A/e: rut.domenech@ctfc.es )