Pràctiques de màster a la PCF: suport en tallers de gestió d'incendis forestals

By Pau Costa Foundation from Pau Costa Foundation

Back to the Job offers

This offer is open

L'equip de la PCF cerca el suport d'un/a estudiant de màster per a ajudar en la recerca participativa com a part de les seves pràctiques. Realitzarem diversos tallers i esperem que l'estudiant participi en les fases de preparació, lliurament i reflexió dels tallers.

Durada: flexible d'acord amb els requisits de la Universitat.

Data d'inici: al més aviat possible.

Requisits previs:

- Familiaritat/interès en els aspectes socials i ecològics del foc.

- Familiaritat amb la literatura sobre projeccions i escenaris de canvi climàtic

- Habilitats de comunicació natives en català i castellà.

Tasques

- Ajudar en els aspectes preparatoris, organitzatius i logístics dels tallers

- Reunir-se amb l'equip de la PCF dues vegades per setmana a l'oficina, combinat amb treball remot.

- Assistència en la comunicació amb totes les parts interessades abans i després dels tallers.

Apply to this offer