Prevenció d’incendis forestals: planificació a escala de massís

Por Guillem Canaleta

21 Marzo 2019
Ecosystem services / Servicios Ecosistemicos

Gran part de l’activitat de prevenció d’incendis es concentra en els Perímetres de Protecció Prioritària (PPP). 
Els sectors de risc o PPP són àmbits territorials amb un gran perill d’incendi forestal i que, a causa de la continuïtat de la massa forestal, poden patir incendis que es converteixin en un Gran Incendi Forestal (GIF), definit aquí com a més gran de 500 ha. 
L’objectiu principal és planificar les mesures necessàries en un àmbit territorial que constitueix una unitat d’actuació suficientment àmplia com per permetre una planificació amb visió integral, de manera que s’identifiquin les infraestructures de prevenció estratègiques per al conjunt. 
El Pla de Prevenció d’Incendis forestals (PPI) és l’eina que fixa uns criteris per ordenar la gestió d’infraestructures de prevenció, reduir la vulnerabilitat i minimitzar l’emergència produïda pels incendis forestals. 
L’objectiu principal és planificar i dimensionar una sèrie d’infraestructures per evitar o minimitzar l’avanç continuat d’un GIF.

Comportamiento del fuego, patrones de propagación e incendios tipo
Gestión del combustible (biomasa, PEGs, mosaico del paisaje)
Evaluación del riesgo y planificación
Otros