Re-burn

Volver al Wiki

Subsequent burning of an area that has already been burnt.1

[FR] Re-brûlure: La combustion ultérieure d'une zone qui a déjà été brûlée.

[IT] Ripresa dell'incendio: Ripresa della fiamma lungo il perimetro di un incendio già estinto in precedenza.

[PT] Tornar a queimar: Queima subsequente de uma área que ardeu anteriormente.

[ES] Requemar: Quema posterior de un área que ya fue quemada.

0

Autor